Przewodnik

Jaskinia Ostrężnicka

Data dodania : 27-10-2011

poJurze.pl Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostrężnik”. Dokładniej jaskinia ta znajduje się ok. 200 m na zachód od domostw wsi Ostrężnik, w lesie u podnóża dużej grupy skał po południowej stronie drogi Żarki-Janów. Otwory jaskini są położone wokół cypla skalnego i dość obszerne, łatwe do znalezienia. Długość jaskini: 90 m. Wysok...

Jaskinia w Kielnikach

Data dodania : 27-10-2011

poJurze.pl Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. Od ruin zamku w Olsztynie należy kierować się na wschód drogą polną. Idąc po północnej stronie będzie widoczne wzniesienie ze skałą zwaną Dziewicą, następnie dochodzi się na wzgórze Kielniki. Nieduży otwór jaskini, widoczny dopiero z bliska mieści się w zachodniej ścianie nieczynnego kamieniołom...

Jaskinia Za Kratą

Data dodania : 14-10-2011

poJurze.pl Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie rezerwatu przyrody „Węże”. Długość jaskini: 70 m Głębokość: 17 m Wysokość otworu: 215,5 m n.p.m. Do jaskini można dojść idąc od jaskini Stalagmitowej około 100 m ku północy, osiągają nieduże skałki na zboczu. W nich oto znajduje się niewielka szczelina o szerokości ok. 0,5 m, któ...

Jaskinia W Zielonej Górze

Data dodania : 14-10-2011

poJurze.pl Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody „Zielona Góra”. Długość jaskini: 70 m. Wysokość otworu: ok.340 m n.p.m Najlepiej do jaskini można kierować się z Olsztyna czerwonym szlakiem idąc około 7 km. Na obszarze rezerwatu szlak przechodzi na porośniętym bukowym lasem grzbiet Zielonej Góry. Następnie należy skręci...

Jaskinia Ludwinowska

Data dodania : 27-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Ludwikowska leży we wsi Ludwinów, w gminie Niegowa. Jaskinia mieści się w ostańcu na szczycie wzgórza położonego na południe od centrum wsi Ludwinów. Otwory jaskini leżą u podnóża widocznych z dala skał. Długość jaskini: 50 m Deniwelacja: 11 m Wysokość otworu: ok. 390 m n.p.m. Stopień trudności: zwiedzanie bez większych problemów, jaskinia o poziomym rozwinięciu Opis jaskini: do wnętr...

Jaskinia Trzebniowska

Data dodania : 27-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Trzebniowska położona jest we wsi Trzebniów, gmina Niegowa. Dokładniej jaskinia znajduje się w północnym zboczu skalistego wzgórza „Na Bukowym”, na zachód od wsi Trzebniów. Z południowego krańca wsi należy udać się drogą polną ku zachodowi, niedaleko zbiornika wodnego. Po ok. 600 m droga prowadzi na zbocze wzgórza. Dość duży otwór jaskini, zasłonięty hałdą, położony...

Jaskinia Z Kominem

Data dodania : 27-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Z Kominem leży w Ryczowie, gmina Ogrodzieniec. Jaskinia ta mieści się w ostańcach Straszakowej Góry, w najbardziej wysuniętym ku północy cyplu skalnym. Z Ryczowa należy kierować się za znakami szlaku czarnego w kierunku wschodnim. Szlak biegnie wśród zabudowy Ryczowa, następnie skręca w prawo i prowadzi drogą polną wzdłuż granicy lasu. Za ostatnimi domami wsi ok. 1 km trzeba skręcić w prawo i ścieżkami wz...

Jaskinia Cabanowa

Data dodania : 27-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Cabanowa położona jest we wsi Kusięta, w Górach Towarnych. Z Olsztyna należy kierować się czerwonym szlakiem ok. 2 km w kierunku północnym. Przed domami wsi Kusięta Małe trzeba skręcić w lewo, na północne wzniesienie Gór Towarnych. Niewielki otwór jaskini znajduje się wśród małych skałek, w partiach podszytowych góry, na jej zachodnim zboczu. Długość jaskini: 47 ...

Jaskinia Towarna i Dzwonnica

Data dodania : 26-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Towarna i Dzwonnica położona jest w Kusiętach, w gminie Olsztyn, dokładniej w Górach Towarnych. Z Olsztyna należy kierować się czerwonym szlakiem ok. 2 km w kierunku północnym. Przed domami wsi Kusięta Małe trzeba skręcić w lewo, na północne wzniesienie Gór Towarnych. Otwory leżą na zachodnim zboczu u podnóża skał. Kierując się od południa podnóżem skałek zauważyć można masywny otw&oa...

Jaskinia Magazyn

Data dodania : 22-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Magazyn znajduje się w gminie Olsztyn na jurze krakowsko-częstochowskiej, dokładniej na wzgórzu Kielniki. Od ruin zamku Olsztyn należy kierować się drogą polną ku wschodowi. Po północnej stronie widnieje wzniesienie ze skałą zwaną Dziewicą. Po ok. 500 m należy skręcić w prawo na zbocze góry Kielniki. Otwór jaskini znajduje się w południowo-zachodniej części wzgórza. Leży w zagłębieniu wśr&o...

Jaskinia Kryształowa

Data dodania : 16-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Kryształowa położona jest we wsi Ludwinów. Długość jaskini to 200 m, deniwelacja 14 m, wysokość otworu wynosi 325 m n.p.m Dokładniej jaskinia mieści się na wzgórzu leżącym bezpośrednio za domami Ludwionowa, po zachodniej stronie wsi. Otwór położony jest na zboczu zachodnim, na granicy lasu- w dnie wyrobiska głębokości 2,5 m. Stopień trudności: jaskinia o rozwinięciu poziomym. Największą trudność może...

Jaskinia Mamutowa

Data dodania : 12-09-2011

poJurze.pl Jaskinia Mamutowa znajduje się we wsi Wierzchowie, w Dolinie Kluczwody. Długość jaskini to około 100 m, wysokość otworu 380 m n.p.m Dojść do jaskini można od wywierzyska potoku Kluczwoda drogą w kierunku północnym wzdłuż szlaków żółtego i czarnego, pośród zabudowy. Po przejściu około kilkudziesięciu metrów nad domami wyłania się otwór zwieńczony łukiem skalnym. Należy iść do końca zabudowań, dalej wr&o...

Zamek Tenczyn (Rudno)

Data dodania : 01-09-2011

poJurze.pl Historia: Zamek Tenczyn zwany Rudno lub Tęczynem czy lokalnie Kocim Zamkiem powstał w latach 1331-1361 na płaskim wierzchołku wzgórza wulkanicznego, który zowie się wzgórzem Tenczyn (415m n.p.m), będącym najwyższym wzniesieniem Garbu Terczyńskiego, we wsi Rudno. Warownię zbudował wojewoda krakowski, Andrzej herbu Topór, który przeniósł tu siedzibę rodową z Morawicy. Odtąd nazywano go Andrzej...

Zamek Rabsztyn

Data dodania : 01-09-2011

Historia: Na północ kilka kilometrów od Olewina i Olkusza, przy drodze 783 mieści się Rabsztyn, a w nim ruiny średniowiecznego zamku.

Jasna Góra - Częstochowa

Data dodania : 24-08-2011

poJurze.pl Jasna Góra jest obiektem sakralnym najbardziej znanym w całej Polsce i jednym z najbardziej znanych w Europie. Kościół jak i klasztor jasnogórski miały bardzo skromny początek. Historia: W 1382 roku paulini otrzymali od Władysława Opolczyka drewniany kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny stojący na wzgórzu częstochowskim. Prawdopodobnie król Władysław Jagiełło, za nam...

Strażnica w Lutowcu ( Łutowcu)

Data dodania : 23-08-2011

Strażnica w Łutowcu ( Lutowcu) została zbudowana prawdopodobnie w XIII-XIV wieku jako budowla obronna o charakterze wieży mieszkalno-obronnej. Dziś nikłe resztki muru z wapienia jurajskiego można zaobserwować na wysokiej 20-metrowej skale wapiennej (390m n.p.m.) we wsi Lutowiec. Obok ostańca widnieje majdan gospodarczy ...

Strażnica Suliszowice

Data dodania : 23-08-2011

Strażnica, która wznosi się na terenie wsi Suliszowice jest obiektem dość tajemniczym, gdyż występuje o niej mało wzmianek w dokumentacjach średniowiecznych. Niektóre źródła piszą, iż strażnica ta została zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego pod koniec XIV wieku z inicjatywy ówcz...

Pustynia Błędowska

Data dodania : 23-08-2011

poJurze.pl Pustynia Błędowska znajduje się kilkanaście kilometrów na północny zachód od Olkusza w obniżeniu przeciętym doliną Białej Przemszy, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpościera się między miejscowościami Chechło, Klucze, Błędów. Pustynia ta to największa w Europie piaszczysta równina, którą poprzerastają kępy na wpół wyschniętych roślin. W Polsce to największy...

Zamek Ostrężnik

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Na szczycie wapiennego wzgórza o wysokości 373 m n.p.m znajdują się ruiny tajemniczego zamku gotyckiego. Widnieją ruiny, ale nie ma żadnej wzmianki w dokumentacjach iż były one kiedyś zamkiem. Jedynie w częstochowskich rejestrach z połowy XIX wieku można dowiedzieć się, iż na skale Ostrężnik miał powstać zamek. W latach 1969-1960 przeprowadzono badania archeologiczne oraz analizę systemu fortyfikacyjnego, które wykazały,...

Strażnica Ryczów

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Położony wśród ostańców skalnych, należący administracyjnie do gminy Ogrodzieniec, Ryczów jest bardzo chętnie odwiedzany przez wspinaczy. Na jednym ze skalnych ostańców, tuż przy drodze widnieją fragmenty murów niedużej średniowiecznej strażnicy. Prawdopodobnie została ona zbudowana w XIV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego jako część łańcucha obronnego strzegącego bezpieczeństwa południowych...

Strażnica Przewodziszowice

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Nieopodal Leśniowa, kierując się na południe od zamku w Ostrężniku, leży nieduża wieś Przewodziszowice. Tuż za nią można ujrzeć ruiny średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej. Strażnica ta została wybudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego. Mieści się ona w lesie, po półkilometrowym pieszym spacerku wyłania się polanka z masywną skałą, na której pozostały fragmenty mur...

Zamek Będzin

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Zamek w Będzinie wznosi się na lewym brzegu rzeki Czarnej Przemszy. Niegdyś nieopodal mieściła się przeprawa przez rzekę na szlaku z Krakowa do Wrocławia. Powstał tu drewnianio-ziemny gród obronny na mocy Bolesława Wstydliwego. Natomiast za czasów Kazimierza Wielkiego rozbudowano umocnienia murowane. Mury obwodowe warowni przystosowane były do rzeźby terenu. Łączyły się one z miejskimi murami obronnymi. Zamek gór...

Dolina Kluczwody

Data dodania : 22-07-2011

poJurze.pl Dolina Kluczwody, nazywana również Doliną Wierzchówki, ma około 5 km długości.. Położona jest między wsią Wierzchowie a Bolechowicami ma Wyżynie Olkuskiej. Miejscami przekształca się w formę wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach z płynącym wartkim potokiem Kluczwoda, który uchodzi dalej do Rudawy. Dolina ta wchodzi w sklad Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Górna część doliny ...

Rezerwat Sokole Góry

Data dodania : 22-07-2011

poJurze.pl Sokole Góry, zwane też Sokolskimi Górami, to największy rezerwat na Wyżynie Częstochowskiej (210,86 ha). Został on utworzony w 1953 roku. Sokole Góry to grupa lesistych, kopulastych wzgórz o dość dużej jak na lokalne warunki wysokości względnej. Gdzieniegdzie dochodzi ona do 100 m przy wysokości bezwzględnej ok. 400 m n.p.m. Rezerwat ten chroni 9 zalesionych wzgórz wapiennych. Najwyż...

Dolina Kobylańska

Data dodania : 22-07-2011

poJurze.pl Dolina Kobylańska, zwana też (niewłaściwie) Karniowicką to niezwykle malowniczy, kręty wąwóz długości około 4 km, z wylotem wśród zabudowań Kobylan. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, około 20 km od Krakowa. Dolina ta wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Przepływa tędy potok Kobylanka, wypływający z Kobylańskiego Źródła, który stanowi pomnik przyrody. G&...

Dolina Bolechowicka

Data dodania : 12-07-2011

poJurze.pl Dolina Bolechowicka to jedna z najmniejszych (1,5 km), ale najbardziej malowniczych Dolinek Podkarpackich. Należy ona do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Mieści się między Karniowicami a wsią Bolechowice. Około 15 km od Krakowa, na Wyżynie Olkuskiej. Prowadzi do niej charakterystyczna dla tego miejsca, spora brama skalna, wycięta w wapieniu, o wysokości 30 m . Nosi nazwę Bramy Bolechowickiej. Bramę tę tworzą skały tzw. Filar Abazego od s...

Dolina Sąspowska

Data dodania : 05-07-2011

Dolina Sąspowska jest największą doliną uchodzącą do Doliny Prądnika. Długośc jej to ok. 5 km. Wcięta jest między Złotą Górę ( od Płn.), a Górę Chełmową (od płd.). Płynie przez nią delikatny potok zwany Sąspów...

Dolina Wodąca

Data dodania : 03-07-2011

poJurze.pl Dolina Wodąca jest jedną z osobliwości Szlaku Orlich Gniazd. Znajduje się ona na wschodnim krańcu Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Leży między Złożeńcem a Strzegową, przy jej północnym wylocie rozpościera się Smoleń. Dolina ta to przykład bezwodnej, suchej doliny krasowej. Ludność Jury taki stan nazywa terminem doliny wodącej. Został on przyjęty przez badaczy. Cechą charakterystyczną Doliny Wodącej jest jej...

Dolina Wiercicy

Data dodania : 03-07-2011

poJurze.pl Dolina Wiercicy nazwę swą wywodzi od płynącego przez nią potoku Wiercicy. Potok ten wypływa z wywierzysk - źródeł Zygmunta i źródła Elżbiety , dalej płynie w korycie przez Złoty Potok i Janów, ku północno-wschodnim granicom jury, aż wreszcie wpływa do rzeki Warty opodal wsi Garnek i Karczewice. Dwa sąsiadujące ze sobą wywierzyska- źródła Zygmunta i Elżbiety, niosą swą nazwę od imion dzieci Zygmunta Krasińskiego....

Jaskinia Łokietka

Data dodania : 27-06-2011

poJurze.pl Jaskinia Łokietka jest najbardziej popularną grotą wśród turystów. Jest ona jedną z najwyżej położonych jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowana jest na północno-zachodnim stoku Góry Chełmowej. Wiodący do nie otwór mieści się na wysokości ok. 450 m n.p.m., 130 m nad dnem Doliny Prądnika. To największa jaskinia znajdująca się na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego, a także jedna z największych na t...

Ojcowski Park Narodowy

Data dodania : 21-06-2011

poJurze.pl Ojcowski Park Narodowy powstał w 1956 roku. Jest najmniejszym polskim parkiem narodowym. Umiejscowiony jest częściowo w środkowej części Doliny Prądnika na odcinku około 12 km oraz w dolnej i środkowej części jej odnogi- Doliny Sąspowskiej (5 km), po części na wierzchowinie jurajskiej Płaskowyżu Ojcowskiego. Obszar ten zajmuje powierzchnię 1889 ha i bywa nazywany „ Polską Szwajcarią”. Ojcowski Park Narodowy j...

Kościół św. Idziego w Zrębicach

Data dodania : 16-06-2011

poJurze.pl W środku niewielkiej wsi Zrębice stoi piękny, mistyczny, drewniany kościółek. Wykonany został z drewna modrzewiowego w XVI wieku. Niektóre źródła piszą niepotwierdzone informacje, iż postawiono go na miejscu istniejącej wcześniej drewnianej budowli sakralnej, którą ufundował Kazimierz Wielki. 200 lat później kościół odrestaurowano. Jednak nie można zaprzeczyć, że mogły zachować się tu fragme...

Góry Towarne

Data dodania : 16-06-2011

poJurze.pl Góry Towarne, zwane też Górami Towarowymi widnieją w pobliżu Olsztyna przy cmentarzu ofiar drugiej wojny światowej oraz opodal wsi Kusięta na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Góry te są skałkami porośniętymi jałowcami. Ich wysokość w najwyższym szczycie tzw. Lisicy wynosi 336 m n.p.m. Góry Towarne zbudowane są przede wszystkim z rafowych wapieni skalistych. W skład tych gór wchodzą liczne ostańce...

Dolina Będkowska

Data dodania : 09-06-2011

poJurze.pl Dolina Będkowska o długości ok. 9 km została ukształtowana w górnojurajskich wapieniach. Należy ona do największych Dolinek Podkrakowskich oraz uchodzi za najciekawszą zaraz po Dolinie Prądnika. Tylko tutaj występują miejsca skalnicy gronowej- reliktowego gatunku arktyczno-alpejskiego, który rośnie na skałach. W dolnej partii doliny rozpościera się góra Żarnowa o interesujących formach skalnych w odcinkach szczyt...

Dolina Prądnika

Data dodania : 09-06-2011

poJurze.pl Spośród podkrakowskich dolinek Dolina Prądnika wyróżnia się nie tylko długością (15 km), ale i urzekająco pięknym krajobrazem. Dolina ta, największa z jurajskich dolin, wcina się głęboko w wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej dnem przepływa potok Prądnik, który przybierając w dolnym biegu nazwę Biełuchy, toczy swe bystre wody aż do Wisły. W górnym biegu zwany jest Sułoszówką. Rzeka...

Gród na Górze Birów

Data dodania : 08-06-2011

poJurze.pl W odległości ok. 1,5 km na północ od zamku Ogrodzieniec ponad tamtejszymi polami widnieje potężny masyw skalny Góry Birów. Jej pionowe urwiska, ulokowanie oraz walory prowokują do powstania trudnego do zdobycia grodu. Taki ów gród istniał tu we wczesnym średniowieczu. Jednak o jego istnieniu niewiele wiedziano, sytuacja zmieniła się na początku drugiej połowy ubiegłego wieku. Najprawdopodobniej na zawsz...

Góra Zborów i Kołoczek

Data dodania : 06-06-2011

poJurze.pl Góry Zborów i Kołoczek objęte są ochroną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Góry Zborów”. Utworzony on został w 1957 roku na powierzchni 45 ha. Ochronie podlegają wszystkie formy skalne. Wiele z nich natura obdarzyła nieprawdopodobnymi kształtami. Między nimi znajdują się liczne pozycje roślinności kserotermicznej i kalcyfilnej. Szczyt góry to w zasadzie jeden wielki os...

Jaskinia Wierzchowska Górna

Data dodania : 02-06-2011

poJurze.pl Jaskinia ta jest największą jaskinią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej udostępnioną dla turystów. Położona jest na zboczu Doliny Kluczwody na poziomie 390m n.p.m. To ciekawy labirynt korytarzy o długości ok. 975 m z 11 salami, wśród których znajdują się : Jama Niedźwiedzia, Jama Hieny, Sala Balowa, Sala Człowieka Pierwotnego. Głębokość ( deniwelacja) jaskini to 25m. Badania archeologiczne dostarczyły dowodów, iż j...

Jaskinia Nietoperzowa

Data dodania : 02-06-2011

poJurze.pl Jaskinia Nietoperzowa zaliczana jest do największych jaskiń znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wejście do groty mieści się 447 m n.p.m. Jaskinię tworzy potężna komora główna połączona z otworem wejściowym, dwoma korytarzami i stopniowo zwężająca się w głębszych partiach. Komory i korytarze występujące tu, wynoszą 306 m długości. Jaskinia oferuje do zaobserwowania zachowane stalaktytowe nacieki oraz wiele ci...

Skały Zegarowe

Data dodania : 27-05-2011

poJurze.pl Zegarowe Skały zasługują na szczególną uwagę, gdyż są najbardziej dekoracyjną partią pasma smoleńsko- niegowonickiego. Jest to szeroki na 4-8 km pas wzniesień wysokości względnej dochodzącej do 100 m, który rozciąga się z Niegowic do Smolenia i Strzegowem. Wzgórza te to nietuzinkowa wystawa rzeźby, której prace wykonała sama natura. Zegarowe Skały leżą na wschodnim krańcu tego pasma. Są to wielkie bloki, s...

Skały Rzędkowickie

Data dodania : 27-05-2011

poJurze.pl Skałki Rzędkowickie tkwią w grzbiecie, który ciągnie się ok. 1 km. Jego zachodni kraniec znajduje się na skraju wsi Rzędkowice. Skały te tworzą największy na Jurze mur skalny, który z daleka przypomina jednolity twór bez żadnych wyłomów. W większości skalne ścianki mają ekspozycję południową. Dzięki temu są niezwykle atrakcyjne dla amatorów wspinaczek. Skały Rzędkowickie dzielą się na...

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku

Data dodania : 13-05-2011

poJurze.pl Historia : Pałac ten wybudował Wincenty Krasiński w latach 1852 – 1856. Przebudował go Karol Raczyński w 1912 roku według projektu Z. Hendla i J. Heuricha. Pałac ów zbudowano w stylu pseudoklasycystycznym z elementami neorenesansowymi. Romantyczną wieżę rozebrano w połowie 1939 roku. Pałac ten to piętrowy budynek, a w części środkowej dwupiętrowy. Wejścia do rezydencji strzegą dwa murowane lwy trzymające tarcze herbowe....
poJurze.pl Obiekt ten zbudowany jest w popularnie zwanym stylu szwajcarsko – ojcowskim. Kaplica ta mieści się kilkaset metrów na północ od zamku w Ojcowie. Wzniesiono ją w 1901 roku, na przekór zarządzeniom władz carskim, które zakazywały budowy obiektów sakralnych na „ ziemi ojcowskiej” . Wówczas Ojców słynął z licznych kurortów. Brakowało w nim jednak posługi duszpasterski...

Pałac Padniewskich w Pilicy

Data dodania : 11-05-2011

poJurze.pl Historia: Filip Padniewski w roku 1570 kupił od Jana Pileckiego wszelkie dobra Pileckie dla swego brata Wojciecha – kasztelana oświęcimskiego. Ten, wykorzystując fundamenty jakiejś starej budowli, zbudował renesansowy pałac w 1610 roku i przeniósł się do niego ze Smolenia. Wkrótce obiekt sprzedał Jerzemu Zbaraskiemu. Dzięki jego inicjatorskim zamysłom powstała w I poł. XVII wieku rezydencja w stylu włoskiej willi...

Zamek Bydlin

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: W roku 1400 istniał tu obiekt, jednak niewiele wiadomo o jego wyglądzie i przeznaczeniu. Był albo strażnicą lub niedużym zamkiem obronnym. Świadczy o tym fakt zbyt grubych ścian, jak na budowlę o przystosowaniu niemilitarnym, także resztki otaczających go murów i fosy. Leżąca u jego podnóży wieś powstała albo równocześnie z budowlą albo trochę wcześniej. Wiadomo jednak, że w roku 1388 wieś jak i prawdop...

Zamek Bąkowiec - Morsko

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Warownia Bąkowiec powstała najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV wieku jako zamek rycerski. Zarówno Jan Długosz jak i Janko z Czarnkowa w ogóle nie wspominają o nim w swych kronikach, trudno zatem stwierdzić czy ufundował go Kazimierz Wielki , czy może ktoś całkowicie niezwiązany z życiem królewskim. Z 1390 roku pochodzi pierwsza wzmianka o tejże warowni .Wówczas zamek nazwano „ Bancowe...

Zamek Mirów

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Zamek Mirów stanął na miejscu drewniano-ziemnego grodu w drugiej połowie XIV wieku. Został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono go z kamieni spojonych zaprawą otrzymywaną ze zmieszania piasku z potłuczoną skałą wapienną , cegłą i ciałami zwierząt dostarczanymi do tego lasującego się wapna, dzięki czemu uzyskiwano klej kazeinowy, który doskonale spajał kamienie. Zamek ten był częścią systemu obronnego chr...

Zamek Bobolice

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Malownicza wieś Bobolice może poszczycić się sylwetką wznoszącego się na skalistym wzgórzu średniowiecznego zamku. Zamek został zbudowany w połowie XVI w dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Był to jeden z 36 zamków wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego, fakt ten udokumentował w swej kronice Janko z Czarnkowa. Ów zamek pełnił funkcję warowni, broniącej zachodnich gran...

Zamek w Olsztynie

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Początki olsztyńskiego zamku datuje się w okresie XI wieku. Na zamkowym wzgórzu górowało wtedy drewniane grodzisko. Pozostał po nim nasyp – około 60 metrów na południe od wieży- dawny wał drewniano-ziemny. Grodzisko zostało spalone w połowie XII wieku, w czasie rozbicia dzielnicowego. Podczas jego odbudowy, w drugiej połowie XIII wieku, wewnątrz drewniano-ziemnej zabudowy, wymurowano cylindryczną wieżę. W X...

Zamek Smoleń

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Drewniano- ziemna fortyfikacja położona w Smoleniu na wzgórzu o wysokości 485 m n.p.m. istniała już w XII wieku. Zbudowano ją najprawdopodobniej na miejscu starego grodu warownego. Jednak po zaciekłych walkach o tron Polski między czeskim królem Wacławem II a Władysławem Łokietkiem został on spalony. Do budowy zamku użyto głównie kamienia i ta część zamku najkorzystniej zachowała się do dziś. Murowany z...

Zamek Siewierz

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Zamek został zbudowany pośród bagien na sztucznie usypanej wyspie o średnicy 80 m i wysokości 10 m ponad bagna. Wyłączna droga do zamku prowadziła od północnego wschodu przez obszerny drewniany most. W XIV wieku ziemia siewierska należała do książąt Piastów opolskich i kozielsko-bytomskich, a w XV wieku do piastów cieszyńskich. Na wyspie murowany zamek wybudowano najprawdopodobniej...

Zamek Pieskowa Skała

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Pierwsza wiarygodna wzmianka na temat zamku pochodzi z 1315 roku. Zamek zwany był wówczas z niemieckiego Paskenstein, być może nazwa ta pochodzi od staropolskiego imienia Pieszko lub Pieszek. Nowy, murowany obiekt powstał w XIV wieku na mocy Kazimierza Wielkiego. Zamek ów został zbudowany na skałce zwanej Dorotką, która jest najwyższym wzniesieniem wzgórza zamkowego. W 1377 roku Ludwik Węgierski przekaz...

Zamek Ogrodzieniec - Podzamcze

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Zamek ogrodzieniecki położony jest na najwyższym wzniesieniu środkowej Jury. Powstał w XIV wieku na miejscu drewnianego grodu na polecenie Kazimierza Wielkiego. Pierwszym dzierżawcą murowanego zamku był rycerz Przedbórz z Brzezia herbu Zadora. Natomiast w roku 1386 Władysław Jagiełło obiekt ten wraz z okolicznymi wsiami przekazał w posiadanie Włodkowi z Charbinowic herbu Sulima. Od tej pory ród ten zyskał przy...

Zamek Ojców

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Nazwa „Ojców” pochodzi przypuszczalnie z czasów Kazimierza Wielkiego, wtedy król nazwał zamek Ociec u Skały, czcząc w ten sposób pamięć związaną z tułaczką po okolicznych lasach i grotach swego ojca, Władysława Łokietka. Na początku funkcjonowała nazwa Oczecz, Ocziec i Oszyec. Warownia istniała już w XII wieku, wtedy to właśnie wojewoda krakowski Skarbimir z rodu Awdańców dostał od Boles...

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: