Strażnica w Lutowcu ( Łutowcu)

Dodano: 23-08-2011

            Strażnica w Łutowcu ( Lutowcu) została zbudowana prawdopodobnie w XIII-XIV wieku jako budowla obronna o charakterze wieży mieszkalno-obronnej. Dziś nikłe resztki muru z wapienia jurajskiego można zaobserwować na wysokiej 20-metrowej skale wapiennej  (390m n.p.m.) we wsi Lutowiec. Obok ostańca widnieje majdan gospodarczy oraz fortyfikacje ziemne, z których pozostały również słabe ślady. Opodal widoczne jest wyrobisko piasku formierskiego oraz wąwóz, którym doprowadzano urobek, a także naturalne wyżłobienie terenu, którym spływał nadmiar wód. Na środku dziedzińca powstał dom mieszkalny w latach 20-tych XX wieku. Jednak pozostały po nim tylko piwnice i jedna ściana.

            Niestety dokładne wzmianki na temat fortyfikacji nie są znane. W literaturze istnieją dwie hipotezy powstania wieży: pierwsza mówi o powiązaniach budowli z Kazimierzem Wielkim w celu zwiększenia obronności państwa, druga natomiast łączy powstanie strażnicy z Władysławem Opolczykiem w latach późniejszych tj. 70 – 80 lata XIV wieku.

Można domniemać, iż strażnicę tę opuszczono  pod koniec XV wieku lub na początku XVI. Istnieje również hipoteza, że wieża został zniszczona wybuchem.

Na terenie strażnicy w latach 60-tych XX wieku przeprowadzano badania powierzchniowe i inwentaryzacyjne, które pozwoliły zebrać materiał datowania budowli na XIV wiek.

Mapa

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: