Regulamin dla obiektów turystycznych


1.Ten dokument określa sposób użytkowania usług ADMINISTRATORA obiektu turystycznego serwisu www.poJurze.pl, przez firmę/osobę zamawiającą usługę prezentacji obiektu turystycznego zwaną dalej KLIENTEM.

2.Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

3.Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się za pośrednictwem interfejsu w postaci strony www i znajdujących się na niej formularzy. Wpisy do bazy danych dodawane są automatycznie zaraz po przesłaniu danych z formularza rejestracyjnego lub formularza obiektu turystycznego. Wpis jest weryfikowany przez administrację portalu www.poJurze.pl.

4.Administracja zobowiązuje się do zweryfikowania ogłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od daty widniejącej w bazie danych (data rejestracji).

5.Jeżeli wpis będzie niezgodny z prawem polskim lub będzie zawierał treści erotyczne, zostanie natychmiastowo usunięty.

6.Klient zobowiązany jest do podania realnych i prawidłowych danych wymaganych w formularzach rejestracyjnych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe itp.) jak i w formularzach dotyczących obiektów turystycznych. Podanie nieprawidłowych informacji spowoduje usunięcie wpisu przez Administrację.

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania fałszywych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

8.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administrację portalu www.poJurze.pl podanych przez niego podczas rejestracji konta danych osobowych w celach służących prezentacji obiektu oraz danych kontaktowych z właścicielem obiektu. Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie zdjęć zamieszczonych przez niego w prezentacji obiektu w celu przedstawienia oferty obiektu turystycznego. Klient oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz modyfikacji własnych danych osobowych. Administracja zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

9.Oferty zamieszczane w serwisie podlegają weryfikacji pod względem merytorycznym i ewentualnej edycji (w przypadku linków do innych stron, błędów ortograficznych i itp.) bez zgody Klienta.

10.Klient oświadcza, że wszystkie wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w serwisie www.poJurze.pl, z przeznaczeniem wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis www.poJurze.pl zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: