Zamek Mirów

Dodano: 03-05-2011
poJurze.pl

Historia:

Zamek Mirów stanął na miejscu drewniano-ziemnego grodu w drugiej połowie

 XIV wieku. Został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono go z kamieni spojonych zaprawą otrzymywaną ze zmieszania piasku z potłuczoną skałą wapienną , cegłą

i ciałami zwierząt dostarczanymi do tego lasującego się wapna, dzięki czemu uzyskiwano klej kazeinowy, który doskonale spajał kamienie.

 Zamek ten był  częścią systemu obronnego chroniące zachodnie rubieże Rzeczypospolitej. W roku 1370 stal się lennem Władysława Opolczyka. W roku 1396 oskarżony o współpracę z Czechami Władysław Opolczyk został pozbawiony swych dóbr przez Władysława Jagiełłę. Jednak po zbrojnym przejęciu zamek został przekazany pod zarząd Krystyna z Koziegłów. Wówczas pełnił rolę mieszkalno-obronnej siedziby rycerskiej. W kolejnych latach zamek zmieniał ciągle właścicieli, pod koniec XV stulecia przeszedł w ręce Myszkowskich. Ci od 1600 roku występowali jako „margrabiowie na Mirowie de Gonzago”, do czego mieli prawo po uzyskaniu praw do tytułu „ de Gonzaga” od przyjaciela rodziny, włoskiego księcia Mantay de Gonzaga. Myszkowscy podwyższyli wieżę do pięciu kondygnacji i dobudowali do niej ścianę kurtynową, dzięki której wypracowano mały wewnętrzny dziedziniec obudowany pomieszczeniami. Zamek w Mirowie został pod ich panowaniem aż 144 lata. Wkrótce stracili zainteresowanie Mirowem przenosząc się do nowej siedziby w Pińczowie W tym okresie zamek został przebudowany, osiągając przy tym szczyt swej świetności. W 1633 roku zamek stał się własnością  Jana Korycińskiego, który dość w szybkim czasie sprzedał go rodzinie Męcińskich. Ci zarządzali nim najprawdopodobniej do ostatniego rozbioru Polski. Podczas najazdu szwedzkiego zamek został pokaźnie zniszczony. Mimo podejmowanych prac remontowych, zamek popadał w ruinę. Po 1787 roku zamek opuścili ostatni mieszkańcy, co przesądziło o jego losie. Pobliska ludność wykorzystała kamienie z rozbiórki resztek zamku do budowy drogi idącej przez wieś. W 1934 roku w trakcie trwania silnej burzy runęła jedna z jego ścian.

 

Zamek dziś:

Zamek w Mirowie został zbudowany na ostańcu, wieńczącym zachodnie zakończenie pasma Mirowskich Skał, a jego rzut pionowy przypomina kształtem kwadrat z mocno zaokrąglonymi narożnikami. Główna jego część, czyli zamek górny, stoi na wierzchołku ostańca. Swego czasu górowała nad nią cylindryczna pięciokondygnacyjna wieża – do dziś zachowała się tylko jej dolna frakcja. Na szczególną uwagę zasługują kamienne, gotyckie oraz renesansowe obramowania okien i portalu w wewnętrznej ścianie wieży. Obok wieży znajdował się zachowany częściowo do dziś prostokątny budynek, najprawdopodobniej z klatką schodową łączącą zamek dolny z zamkiem górnym. Zamek dolny otaczał pierścieniem skałę z zamkiem górnym, bodajże jedyne wejście znajdowało się w południowej części pierścienia, po stronie podzamcza, którego istnienia można jedynie przypuszczać.

Obecnie zamek znajduje się w rękach braci Laseckich. Na zamku prowadzone są prace archeologiczne przez doświadczonych archeologów z  Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowywany jest najbardziej optymalny sposób zabezpieczenie zamku na podstawie badań archeologicznych, historycznych, ikonograficznych oraz architektonicznych. Zamek docelowo zostanie udostępniony turystom.

Pasmo Mirowskich Skał łączące mirowski zamek z zamkiem w Bobolicach jest od dawna atrakcyjnym obszarem wspinaczkowym, służącym do treningów przez taterników oraz amatorów ekstremalnej wspinaczki skałkowej. Pośrodku Mirowskich Skał występują liczne turnie, kotlinki, jary i strome północne ściany. Średnia wysokość tych ostatnich sięga 20 m, a Turnia Kukuczki ma nawet 30 m. Około 1,5 km od Mirowskich Skał występuje zalesiona  Mirowska Góra ( 422 m n. p. m ) zwana też Bukową Górą, w której odkryto w 1967 roku jaskinię Szczelinę Piętrową. Jest to jeden z najtrudniejszych, najgłębszych oraz najdłuższych do pokonania formacji jaskiniowych Jury Krakowsko – Wieluńskiej. Niedaleko mieści się nieco mniejsza Jaskinia Kamiennego Gradu. Ludowa tradycja mówi, że Mirowska Góra była w przeszłości terenem obrzędów pogańskich.

Z kolei na pn. zach. od Trzebiniowa występują jaskinie: Wiercica, Kryształowa, Ludwikowska, Brzozowa oraz najdłuższa na Jurze- jaskinia Wierna (dł. 1.027 m, gł. 30 m).

Mapa


Galeria


Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: