Przewodnik

Zamek Tenczyn (Rudno)

Data dodania : 01-09-2011

poJurze.pl Historia: Zamek Tenczyn zwany Rudno lub Tęczynem czy lokalnie Kocim Zamkiem powstał w latach 1331-1361 na płaskim wierzchołku wzgórza wulkanicznego, który zowie się wzgórzem Tenczyn (415m n.p.m), będącym najwyższym wzniesieniem Garbu Terczyńskiego, we wsi Rudno. Warownię zbudował wojewoda krakowski, Andrzej herbu Topór, który przeniósł tu siedzibę rodową z Morawicy. Odtąd nazywano go Andrzej...

Zamek Rabsztyn

Data dodania : 01-09-2011

Historia: Na północ kilka kilometrów od Olewina i Olkusza, przy drodze 783 mieści się Rabsztyn, a w nim ruiny średniowiecznego zamku. W XI wieku właścicielami obszarów w pobliżu Olkusza był ród Toporzyków z Morawicy. Przypuszcza się iż na przełomie XII i XIII wieku ktoś z przedstawicieli tego rodu wybudował na okazałej skale warownię drewnianą bądź zamek. Nie ma na to jednoznacznych d...

Zamek Ostrężnik

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Na szczycie wapiennego wzgórza o wysokości 373 m n.p.m znajdują się ruiny tajemniczego zamku gotyckiego. Widnieją ruiny, ale nie ma żadnej wzmianki w dokumentacjach iż były one kiedyś zamkiem. Jedynie w częstochowskich rejestrach z połowy XIX wieku można dowiedzieć się, iż na skale Ostrężnik miał powstać zamek. W latach 1969-1960 przeprowadzono badania archeologiczne oraz analizę systemu fortyfikacyjnego, które wykazały,...

Zamek Będzin

Data dodania : 16-08-2011

poJurze.pl Zamek w Będzinie wznosi się na lewym brzegu rzeki Czarnej Przemszy. Niegdyś nieopodal mieściła się przeprawa przez rzekę na szlaku z Krakowa do Wrocławia. Powstał tu drewnianio-ziemny gród obronny na mocy Bolesława Wstydliwego. Natomiast za czasów Kazimierza Wielkiego rozbudowano umocnienia murowane. Mury obwodowe warowni przystosowane były do rzeźby terenu. Łączyły się one z miejskimi murami obronnymi. Zamek gór...

Gród na Górze Birów

Data dodania : 08-06-2011

poJurze.pl W odległości ok. 1,5 km na północ od zamku Ogrodzieniec ponad tamtejszymi polami widnieje potężny masyw skalny Góry Birów. Jej pionowe urwiska, ulokowanie oraz walory prowokują do powstania trudnego do zdobycia grodu. Taki ów gród istniał tu we wczesnym średniowieczu. Jednak o jego istnieniu niewiele wiedziano, sytuacja zmieniła się na początku drugiej połowy ubiegłego wieku. Najprawdopodobniej na zawsz...

Zamek Bydlin

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: W roku 1400 istniał tu obiekt, jednak niewiele wiadomo o jego wyglądzie i przeznaczeniu. Był albo strażnicą lub niedużym zamkiem obronnym. Świadczy o tym fakt zbyt grubych ścian, jak na budowlę o przystosowaniu niemilitarnym, także resztki otaczających go murów i fosy. Leżąca u jego podnóży wieś powstała albo równocześnie z budowlą albo trochę wcześniej. Wiadomo jednak, że w roku 1388 wieś jak i prawdop...

Zamek Bąkowiec - Morsko

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Warownia Bąkowiec powstała najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV wieku jako zamek rycerski. Zarówno Jan Długosz jak i Janko z Czarnkowa w ogóle nie wspominają o nim w swych kronikach, trudno zatem stwierdzić czy ufundował go Kazimierz Wielki , czy może ktoś całkowicie niezwiązany z życiem królewskim. Z 1390 roku pochodzi pierwsza wzmianka o tejże warowni .Wówczas zamek nazwano „ Bancowe...

Zamek Mirów

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Zamek Mirów stanął na miejscu drewniano-ziemnego grodu w drugiej połowie XIV wieku. Został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono go z kamieni spojonych zaprawą otrzymywaną ze zmieszania piasku z potłuczoną skałą wapienną , cegłą i ciałami zwierząt dostarczanymi do tego lasującego się wapna, dzięki czemu uzyskiwano klej kazeinowy, który doskonale spajał kamienie. Zamek ten był częścią systemu obronnego chr...

Zamek Bobolice

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Malownicza wieś Bobolice może poszczycić się sylwetką wznoszącego się na skalistym wzgórzu średniowiecznego zamku. Zamek został zbudowany w połowie XVI w dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Był to jeden z 36 zamków wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego, fakt ten udokumentował w swej kronice Janko z Czarnkowa. Ów zamek pełnił funkcję warowni, broniącej zachodnich gran...

Zamek w Olsztynie

Data dodania : 03-05-2011

poJurze.pl Historia: Początki olsztyńskiego zamku datuje się w okresie XI wieku. Na zamkowym wzgórzu górowało wtedy drewniane grodzisko. Pozostał po nim nasyp – około 60 metrów na południe od wieży- dawny wał drewniano-ziemny. Grodzisko zostało spalone w połowie XII wieku, w czasie rozbicia dzielnicowego. Podczas jego odbudowy, w drugiej połowie XIII wieku, wewnątrz drewniano-ziemnej zabudowy, wymurowano cylindryczną wieżę. W X...

Zamek Smoleń

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Drewniano- ziemna fortyfikacja położona w Smoleniu na wzgórzu o wysokości 485 m n.p.m. istniała już w XII wieku. Zbudowano ją najprawdopodobniej na miejscu starego grodu warownego. Jednak po zaciekłych walkach o tron Polski między czeskim królem Wacławem II a Władysławem Łokietkiem został on spalony. Do budowy zamku użyto głównie kamienia i ta część zamku najkorzystniej zachowała się do dziś. Murowany z...

Zamek Siewierz

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Zamek został zbudowany pośród bagien na sztucznie usypanej wyspie o średnicy 80 m i wysokości 10 m ponad bagna. Wyłączna droga do zamku prowadziła od północnego wschodu przez obszerny drewniany most. W XIV wieku ziemia siewierska należała do książąt Piastów opolskich i kozielsko-bytomskich, a w XV wieku do piastów cieszyńskich. Na wyspie murowany zamek wybudowano najprawdopodobniej...

Zamek Pieskowa Skała

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Pierwsza wiarygodna wzmianka na temat zamku pochodzi z 1315 roku. Zamek zwany był wówczas z niemieckiego Paskenstein, być może nazwa ta pochodzi od staropolskiego imienia Pieszko lub Pieszek. Nowy, murowany obiekt powstał w XIV wieku na mocy Kazimierza Wielkiego. Zamek ów został zbudowany na skałce zwanej Dorotką, która jest najwyższym wzniesieniem wzgórza zamkowego. W 1377 roku Ludwik Węgierski przekaz...

Zamek Ogrodzieniec - Podzamcze

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Zamek ogrodzieniecki położony jest na najwyższym wzniesieniu środkowej Jury. Powstał w XIV wieku na miejscu drewnianego grodu na polecenie Kazimierza Wielkiego. Pierwszym dzierżawcą murowanego zamku był rycerz Przedbórz z Brzezia herbu Zadora. Natomiast w roku 1386 Władysław Jagiełło obiekt ten wraz z okolicznymi wsiami przekazał w posiadanie Włodkowi z Charbinowic herbu Sulima. Od tej pory ród ten zyskał przy...

Zamek Ojców

Data dodania : 28-04-2011

poJurze.pl Historia: Nazwa „Ojców” pochodzi przypuszczalnie z czasów Kazimierza Wielkiego, wtedy król nazwał zamek Ociec u Skały, czcząc w ten sposób pamięć związaną z tułaczką po okolicznych lasach i grotach swego ojca, Władysława Łokietka. Na początku funkcjonowała nazwa Oczecz, Ocziec i Oszyec. Warownia istniała już w XII wieku, wtedy to właśnie wojewoda krakowski Skarbimir z rodu Awdańców dostał od Boles...

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: