Zamek Ostrężnik

Dodano: 16-08-2011
poJurze.pl

            Na szczycie wapiennego wzgórza o wysokości 373 m n.p.m znajdują się ruiny tajemniczego zamku gotyckiego. Widnieją ruiny, ale nie ma żadnej wzmianki w dokumentacjach iż były one kiedyś zamkiem. Jedynie w częstochowskich rejestrach z połowy XIX wieku można dowiedzieć się, iż na skale Ostrężnik miał powstać zamek. W latach 1969-1960 przeprowadzono badania archeologiczne oraz analizę systemu fortyfikacyjnego, które wykazały, iż zamek ten mógł powstać w drugiej połowie XVI wieku z polecenia Kazimierza Wielkiego, pełniąc funkcję jednego z obronnych zamków na granicy ze Śląskiem.

            Resztki zamku rozpościerają się na niedostępnej z trzech stron skale ok. czterdziestometrowej powierzchni względnej. Całość założenia obronnego porośnięta bukowym lasem widoczna jest tylko na poziomie przyziemia. Zamek ten był niewielki, choć z zachowanych do dziś ruin można przypuszczać, że z założenia miał być potężną twierdzą. Budowla ta składała się z części mieszkalnej i wieży. Ochraniał go z trzech stron mur obwodowy grubości ok. 2 m i długości 144 m. Rzut pionowy zamku przypomina kształtem trapez. Od strony podzamcza mieściła się najprawdopodobniej kilkukondygnacyjna, prostokątna wieża, która była wysunięta o kilka metrów przed lico murów. Tylko od północy i zachodu dojścia do zamku broniło niedostępne, skalne urwisko. Nieco niżej, w lesie można odszukać wały ziemne. Są to pozostałości po obwałowaniu o dość dużych gabarytach podzamcza czy też dolnego zamku. Przypuszczać można, że były to fortyfikacje drewniano-kamienne. Co ciekawe z układu fundamentów murów można twierdzić, iż podzamcze miało aż cztery dziedzińce wewnętrzne o łącznej powierzchni 7000 metrów kwadratowych. Od zamku właściwego przedzielała go głęboka fosa. Dojście do zamku prowadziło z podzamcza mostem zbudowanym nad rozciągłą fosą. Wjazd na teren podzamcza prowadził od strony południowo-wschodniej. Do dziś można zaobserwować wyraźne ślady starej drogi dojazdowej.

            Zamek został rozebrany w XVIII lub XIX wieku. Jednak nie wiadomo o przyczynach takiego przebiegu sytuacji.

Teren wokół ruin zamku stanowi rezerwat „Ostrężnik”, który utworzony został w 1960 roku na 4, 10 ha wapiennego wzgórza dla zachowania naturalnego lasu bukowo-grabowego i resztek średniowiecznego zamku.

            Legenda głosi, ż zamek w Ostrężniku służył rozbójnikom, jako miejsce przechowywania zdobytych łupów. Natomiast inna legenda głosi, że było to więzienie dla złoczyńców.

 

Legendy i opowieści

            Po północnej stronie zamkowego wzgórza, widnieje wylot Jaskini Ostrężnickiej. Masywny słup skalny stojący pośrodku niej, dzieli jaskinię na dwa równoległe korytarze. Legenda głosi, że jeden z nich był kiedyś zamknięty żelaznymi monumentalnymi drzwiami, które dziś można ujrzeć w kościele w Złotym Potoku. Podobno kryły się za nimi skarby, których strzegły złe moce. Pewnego dnia młody człowiek chciał dobrać się do skarbów, jednak gdy chciał je wynieść z jaskini, drzwi samoistnie zatrzasnęły się i odcięły mu piętę. Możliwe, że od tego zdarzenia wywodzi się w okolicy ród Piętaków.

            U stóp zamku po północno-zachodniej stronie, tuż przy drodze rozpościera się spore wywierzysko, z którego czasem tryska krystalicznie czysta woda. Co ciekawe jest to źródło okresowe, nieprzewidywalne. Miejscowa ludność wierzy, że gdy wysycha zwiastuje dobry urodzaj, a gdy pojawi się w nim woda, z całym przekonaniem nastąpi jakieś ważne wydarzenie.

Mapa


Galeria


Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: