Dolina Prądnika

Dodano: 09-06-2011
poJurze.pl

          Spośród podkrakowskich dolinek Dolina Prądnika wyróżnia się nie tylko długością (15 km), ale i urzekająco pięknym krajobrazem. Dolina ta, największa z jurajskich dolin, wcina się głęboko w wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Jej dnem przepływa potok Prądnik, który przybierając w dolnym biegu nazwę Biełuchy, toczy swe bystre wody aż do Wisły. W górnym biegu zwany jest Sułoszówką. Rzeka ma długość 33,4 km. Główne dopływy Prądnika to: Sąspówka, Korzkiewka, Łaźnica, Garliczka, Babiczka, Robotna.

W południowej części dolina rozpościera się szeroko, pośród bujnej zieleni, tylko od czasu do czasu przebijają się grupy skałek wapiennych. Ku północy natomiast, tam gdzie z jednej strony bastiony Bramy Krakowskiej wskazują drogę do Jaskini Łokietka, a z drugiej strony wznosi się potężny masyw Góry Koronnej- krajobraz ulega zmianie. Brzegi doliny zbliżają się do siebie, stają się strome i bardziej skaliste. Pionowe ściany są zupełnie nagie bądź pokryte bogatą roślinnością.

Z upływem wieków w wyrzeźbionej przez wodę dolinie utworzył się specyficzny mikroklimat, dzięki któremu można podziwiać powstały naturalnie wspaniały ogród botaniczny. Z występujących w całej Polsce ok. 2300 gatunków roślin naczyniowych, niemal połowa występuje w Dolinie Prądnika.  Rosną tu też specyficzne odmiany brzozy, która do niedawna postrzegana była jako endemit- brzoza ojcowska.

Występujące tu liczne, różnorodnie uformowane ostańce, góry, skały zbudowane są z wapienia górnojurajskiego, który dość łatwo ulega procesom krasowym. Przez miliony lat wody opadowe, a także lodowce  kształtowały, rzeźbiły skały. W późniejszych wiekach miękkie osady morskie i materiał naniesiony przez lodowce został wypłukany, pozostały tylko twarde wapienie. W wyniku trwających przez tysiące lat procesów krasowych, wapienie uległy silnej przemianie, tworząc w trzeciorzędzie istniejące do dziś nietuzinkowe formy skalne, głębokie i skaliste wąwozy oraz kaniony, liczne jaskinie, groty, pieczary, wywierzyska, z których przepływa krystalicznie czysta woda.

Krajobraz doliny urozmaicają liczne odgałęzienia : jary, wąwozy, dolinki. Niektóre z nich są mroczne, kamieniste, pełne ciekawych skał i głazów, inne radują zmysły aksamitną zielenią ukwieconych łąk oraz przytulonych do zboczy wiejskich chat.

Nietuzinkowość tego zakątka Jury to nie tylko przyroda i piękne widoki. To także ślady minionych epok. Przechowywane w muzeach zdobycze archeologiczne oraz pozostałości prehistorycznych grodzisk na Górze Okopy, w Ojcowie, Grodzisku, Pieskowej Skale, świadczą iż ziemia ta była zamieszkiwana już przed tysiącami lat. Co krok widnieje tu pamiątka z przeszłości, wykuty napis ku czyjejś pamięci, grobowiec, młyny czy warownie.

Ogromną wartość przyrodniczą Doliny Prądnika doceniono już z początkiem ubiegłego stulecia. Rozpoczęto protesty przeciwko rabunkowej gospodarce leśnej, niszczeniu fauny i flory, dewastowaniu szaty naciekowej jaskiń. Najwięcej zasługi w ratowaniu ojcowskiej przyrody położył prof. Władysław Szafer. Z jego inicjatywy stworzono monografię przyrodniczą obejmującą mniej więcej obszar dzisiejszego parku narodowego. Profesor zakładał utworzenie rezerwatu przyrody, służącej przede wszystkim naukowcom i turystom. Jednak wiele lat upłynęło nim starania Szafera i grupy zapaleńców zostały uwieńczone sukcesem, a mianowicie utworzeniem w 1956 roku Ojcowskiego Parku Narodowego jako szósty z kolei polski park narodowy.

Współczesność nie zabiła w ludziach wrażliwości na piękno przyrody, a wręcz przeciwnie: dziś może bardziej, niż kiedykolwiek tęsknią do osobliwości natury. Dolina Prądnika ma więc i dziś swych wielbicieli, którzy ujrzawszy ją raz, pragną tu ciągle powracać, a nierzadko również i twórczo wyrażać swoją ekscytację i powab dla niej samej.

Mapa


Galeria


Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: