Przewodnik

Dolina Kluczwody

Data dodania : 22-07-2011

poJurze.pl Dolina Kluczwody, nazywana również Doliną Wierzchówki, ma około 5 km długości.. Położona jest między wsią Wierzchowie a Bolechowicami ma Wyżynie Olkuskiej. Miejscami przekształca się w formę wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach z płynącym wartkim potokiem Kluczwoda, który uchodzi dalej do Rudawy. Dolina ta wchodzi w sklad Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Górna część doliny ...

Dolina Kobylańska

Data dodania : 22-07-2011

poJurze.pl Dolina Kobylańska, zwana też (niewłaściwie) Karniowicką to niezwykle malowniczy, kręty wąwóz długości około 4 km, z wylotem wśród zabudowań Kobylan. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, około 20 km od Krakowa. Dolina ta wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Przepływa tędy potok Kobylanka, wypływający z Kobylańskiego Źródła, który stanowi pomnik przyrody. G&...

Dolina Bolechowicka

Data dodania : 12-07-2011

poJurze.pl Dolina Bolechowicka to jedna z najmniejszych (1,5 km), ale najbardziej malowniczych Dolinek Podkarpackich. Należy ona do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Mieści się między Karniowicami a wsią Bolechowice. Około 15 km od Krakowa, na Wyżynie Olkuskiej. Prowadzi do niej charakterystyczna dla tego miejsca, spora brama skalna, wycięta w wapieniu, o wysokości 30 m . Nosi nazwę Bramy Bolechowickiej. Bramę tę tworzą skały tzw. Filar Abazego od s...

Dolina Sąspowska

Data dodania : 05-07-2011

Dolina Sąspowska jest największą doliną uchodzącą do Doliny Prądnika. Długośc jej to ok. 5 km. Wcięta jest między Złotą Górę ( od Płn.), a Górę Chełmową (od płd.). Płynie przez nią delikatny potok zwany Sąspówką, który należy dziś do nielicznych w Polsce wód o I klasie czystości. W Sąspówce bytują bobry, które zostały sprowadzone tu w 1985 roku. Okazało się, iż znalazły tu dogodne warunki życiowe,...

Dolina Wodąca

Data dodania : 03-07-2011

poJurze.pl Dolina Wodąca jest jedną z osobliwości Szlaku Orlich Gniazd. Znajduje się ona na wschodnim krańcu Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Leży między Złożeńcem a Strzegową, przy jej północnym wylocie rozpościera się Smoleń. Dolina ta to przykład bezwodnej, suchej doliny krasowej. Ludność Jury taki stan nazywa terminem doliny wodącej. Został on przyjęty przez badaczy. Cechą charakterystyczną Doliny Wodącej jest jej...

Dolina Wiercicy

Data dodania : 03-07-2011

poJurze.pl Dolina Wiercicy nazwę swą wywodzi od płynącego przez nią potoku Wiercicy. Potok ten wypływa z wywierzysk - źródeł Zygmunta i źródła Elżbiety , dalej płynie w korycie przez Złoty Potok i Janów, ku północno-wschodnim granicom jury, aż wreszcie wpływa do rzeki Warty opodal wsi Garnek i Karczewice. Dwa sąsiadujące ze sobą wywierzyska- źródła Zygmunta i Elżbiety, niosą swą nazwę od imion dzieci Zygmunta Krasińskiego....

Dolina Będkowska

Data dodania : 09-06-2011

poJurze.pl Dolina Będkowska o długości ok. 9 km została ukształtowana w górnojurajskich wapieniach. Należy ona do największych Dolinek Podkrakowskich oraz uchodzi za najciekawszą zaraz po Dolinie Prądnika. Tylko tutaj występują miejsca skalnicy gronowej- reliktowego gatunku arktyczno-alpejskiego, który rośnie na skałach. W dolnej partii doliny rozpościera się góra Żarnowa o interesujących formach skalnych w odcinkach szczyt...

Dolina Prądnika

Data dodania : 09-06-2011

poJurze.pl Spośród podkrakowskich dolinek Dolina Prądnika wyróżnia się nie tylko długością (15 km), ale i urzekająco pięknym krajobrazem. Dolina ta, największa z jurajskich dolin, wcina się głęboko w wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej dnem przepływa potok Prądnik, który przybierając w dolnym biegu nazwę Biełuchy, toczy swe bystre wody aż do Wisły. W górnym biegu zwany jest Sułoszówką. Rzeka...

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: