Dolina Sąspowska

Dodano: 05-07-2011

Dolina Sąspowska jest największą doliną uchodzącą do Doliny Prądnika. Długośc jej to ok. 5 km.  Wcięta jest między Złotą Górę ( od Płn.), a Górę Chełmową (od płd.). Płynie przez nią delikatny potok zwany Sąspówką, który należy dziś do nielicznych w Polsce wód o I klasie czystości. W Sąspówce bytują bobry, które zostały sprowadzone tu w 1985 roku. Okazało się, iż znalazły tu dogodne warunki życiowe, rozprzestrzeniając się w dół biegu Prądnika.

            Na dnie doliny rozpościerają się kwieciste łąki rajgrasowe, mające charakter zespołów półnaturalnych, powstałych w miejscu rosnących tu niegdyś łęgów, których drobne płaty z dominującą olszą czarną obecnie znajduje się jedynie w najbliższym otoczeniu potoku.

 Zbocza od strony Złotej Góry porastają grądy, a od Góry Chełmowej buczyna karpacka. W wyższych partiach można spotkać płaty reliktowej jaworzyny górskiej.

Obydwa zbocza, porośnięte lasami, ukazują wiele ciekawych skałek wapiennych, np.: Wykotna, Iłowa, Oborzysko, Wrota, Bramka, Czubatka, Krzyżówka, Szalej, Framugi.

W Dolinie Sąspowskiej godne uwagi jest Źródło Harcerza. Jest to krasowe źródło o klarownej, czystej i zimnej wodzie, w której żyją wypławki alpejskie- robaki płaskie- relikty z epoki lodowcowej. Podobne są do małych pijawek, pełzają po otoczakach wapiennych. Żywią się larwami owadów wodnych.

W Wąwozie Błotny Dół zimą w 1863 roku kwaterowały grupy powstańców z obozu płk A. Kurowskiego w Ojcowie. U wylotu wąwozu widnieje głaz z inskrypcjami w języku polskim i hebrajskim na zbiorowej mogile około 20 Żydów rozstrzelanych w tym miejscu w roku 1943.

            Do Doliny Sąspowskiej uchodzi dodatkowo kilka bocznych wąwozów: Słupianki, Jamki, Koziarnia, Pradła, Puklowiec.  Wąwóz Jamki długości około 2 km zwieńczony jest skalną bramą Skał Garncarskich i od północy Skał Malesowych . Wąwóz ten jest jednym z najlepiej zachowanych w naturalnym stanie urokliwości Ojcowskiego Parku Narodowego. Skaliste zbocza kryją szereg jaskiń, z których największa jest Jaskinia Zbójecka o długości 180 m. natomiast w Wąwozie Koziarnia występuje Jaskinia Koziarnia, w której zainstalowano aparaturę pomiarową Stacji Sejsmologicznej PAN. Jaskinia ta jest znanym miejscem paleolitycznym (m.in. kultury mikocko-prądnickiej, jerzmanowickiej).

 W XVII-XIII w. funkcjonowała jako pomieszczenie inwentarskie, być może dla chowu kóz.

            Nad dnem Doliny Sąspowskiej, widnieje kolejna jaskinia- Jaskinia Sąspowska. Można ją zwiedzać tylko po uzyskaniu zgody Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.

Ze względu na duże bogactwo fauny i flory, dolina objęta jest ścisła ochroną, przemieszczać się można tylko wytyczonym szlakiem turystycznym. Na eksplorację jaskiń trzeba dostać akceptację dyrekcji parku, wspinaczka po skałkach jest zakazana.

 

Mapa

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: