Jaskinia Cabanowa

Dodano: 27-09-2011
poJurze.pl

             Jaskinia Cabanowa położona jest we wsi Kusięta, w Górach Towarnych. Z Olsztyna należy kierować się czerwonym szlakiem ok. 2 km w kierunku północnym. Przed domami wsi Kusięta Małe trzeba skręcić w lewo, na północne wzniesienie Gór Towarnych.  Niewielki otwór jaskini znajduje się wśród małych skałek, w partiach podszytowych góry, na jej zachodnim zboczu.

 

 

 

Długość jaskini: 47 m

Głębokość: 8 m

Wysokość otworu: ok. 340 m n.p.m.

Stopień trudności: na początku jest dość ciasno, idąc głębiej eksploracja bez większych trudności.

 

Opis jaskini: wejście do jaskini jest niskie, za otworem na dnie leża spore głazy, utrudniając przy tym przejście. Próżnię tę tworzą dwa wąskie korytarze o meandrującym przebiegu, zbiegające się w dużej sali. Ogółem strop jaskini utrzymuje się na jednym poziomie, dno korytarzy opada stromo w dół w kierunku sali, gdzie występuje najniższy punkt jaskini. Wysokość korytarza biegnącego od powierzchni zwiększa się stopniowo od 1 m przy otworze do 7 m przy sali. Na stropie sali widnieją kręte wymycia, które kontynuują przebieg korytarzy. W obszarze ich zbiegu utworzyły się kotły. Meandry korytarzy Jaskini Cabanowej są zjawiskiem najciekawszym tego typu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Jaskinia posiada bogatą , teraz już w znacznej mierze zniszczoną  szatę naciekową: polewy, stalaktyty, stalagmity.

Namulisko występujące w korytarzach tworzy piasek z gliną, w sali - rumosz i bloki wapienne.

Historia poznania: jaskinia została poddana badaniom w 1961 roku przez grotołazów ze Speleoklubu Częstochowskiego. W 1967 roku została zinwentaryzowana przez K. Mazika.

Mapa


Galeria


Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: