Przewodnik

Góry Towarne

Data dodania : 16-06-2011

poJurze.pl Góry Towarne, zwane też Górami Towarowymi widnieją w pobliżu Olsztyna przy cmentarzu ofiar drugiej wojny światowej oraz opodal wsi Kusięta na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Góry te są skałkami porośniętymi jałowcami. Ich wysokość w najwyższym szczycie tzw. Lisicy wynosi 336 m n.p.m. Góry Towarne zbudowane są przede wszystkim z rafowych wapieni skalistych. W skład tych gór wchodzą liczne ostańce...

Góra Zborów i Kołoczek

Data dodania : 06-06-2011

poJurze.pl Góry Zborów i Kołoczek objęte są ochroną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Góry Zborów”. Utworzony on został w 1957 roku na powierzchni 45 ha. Ochronie podlegają wszystkie formy skalne. Wiele z nich natura obdarzyła nieprawdopodobnymi kształtami. Między nimi znajdują się liczne pozycje roślinności kserotermicznej i kalcyfilnej. Szczyt góry to w zasadzie jeden wielki os...

Skały Zegarowe

Data dodania : 27-05-2011

poJurze.pl Zegarowe Skały zasługują na szczególną uwagę, gdyż są najbardziej dekoracyjną partią pasma smoleńsko- niegowonickiego. Jest to szeroki na 4-8 km pas wzniesień wysokości względnej dochodzącej do 100 m, który rozciąga się z Niegowic do Smolenia i Strzegowem. Wzgórza te to nietuzinkowa wystawa rzeźby, której prace wykonała sama natura. Zegarowe Skały leżą na wschodnim krańcu tego pasma. Są to wielkie bloki, s...

Skały Rzędkowickie

Data dodania : 27-05-2011

poJurze.pl Skałki Rzędkowickie tkwią w grzbiecie, który ciągnie się ok. 1 km. Jego zachodni kraniec znajduje się na skraju wsi Rzędkowice. Skały te tworzą największy na Jurze mur skalny, który z daleka przypomina jednolity twór bez żadnych wyłomów. W większości skalne ścianki mają ekspozycję południową. Dzięki temu są niezwykle atrakcyjne dla amatorów wspinaczek. Skały Rzędkowickie dzielą się na...

Najnowsze artykuły

Jaskinia Ostrężnicka
Jaskinia Ostrężnicka położona jest w gminie Janów, w dolinie Wiercicy, w rezerwacie przyrody „Ostręż...
2011-10-27
Jaskinia w Kielnikach
Jaskinia w Kielnikach leży w gminie Olsztyn, na drodze Przymiłowice- Kotysów, na wzgórzu Kielniki. O...
2011-10-27
Jaskinia Za Kratą
Jaskinia Za Kratą położona jest we wsi Węże, gmina Działoszyn. Usytuowana jest na górze Zelce, na terenie r...
2011-10-14
Jaskinia W Zielonej Górze
Jaskinia w Zielonej Górze położona jest we wsi Kusięta, gmina Olsztyn, dokładniej na terenie rezerwatu przyrody &bdq...
2011-10-14
Współpraca

Współpraca

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie dotyczące serwisu www.poJurze.pl napisz do Nas. Będziemy wdzięczni za każdą wskazówkę, ponieważ chcemy, aby ten portal cieszył każdego użytkownika oraz serwował odpowiednie informacje turystyczne.

Wyślij do Nas swoje uwagi:

Treść:
E-mail: